Våra tjänster

  • Massage med koppor/percussor, Reiki Healing, Bemer, Dornmetoden.

    1 tim.

    500 svenska kronor